Tankar från Belgiska rektorer

Den 9-10/10 hade Örebro besök av 22 belgiska rektorer. De fick välja att besöka två skolor i ett val mellan fyra skolor. Vår skola, FyrenEkalmen, Sveaskolan och Sörbyängen/Kryddgårdsskolan tog emot besök. Hälften av rektorerna kom på besök till oss. Målet för deras besök var att se hur den svenska skolan fungerar och ta med sig tankar och lärdomar till sina verksamheter.

Här är lite samlade tankar (observationer) rektorerna hade efter sina besök på de olika skolorna:
Kring “form” – många vuxna i klasserna; stora och inbjudande skolgårdar; många datorer/iPads; lite av elevers arbeten på väggarna; skollunch; arbetstidsavtal (35+10).
Kring “innehåll” – bygger på elevernas talanger, kunskaper de har; inkluderande; lärare visar stor respekt för eleverna; mål för varje lektion, förmågor som tränas denna lektion; stor frihet, men en del elever sitter overksamma; elevernas lärande stimuleras på många olika sätt som utvecklar deras välmående.

Spännande att se på det vi gör, i svensk skola, med någon annans ögon.

Kommentarer inaktiverade.