Digitalt lärande

Förskolan Pärlan

-för hela människan nu och i framtiden
trygga barn som tar ansvar och är kreativa

Förskolan Pärlan vill skapa de allra bästa förutsättningar för lärande och ge våra barn möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som behövs för framtiden. Vi vill ge möjlighet till ett lärande där barnens motivation och intressen att söka kunskap är utgångspunkten.

iPad och iPod
Hösten 2012 valde Förskolan Pärlan att satsa på att införskaffa en iPad per avdelning, samt en iPod per pedagog. Med den nya tekniken går det att göra saker som tidigare var omöjligt. iPaden är ett av alla hjälpmedel på vägen till ett lustfyllt lärande. Med hjälp av appar kan man leka in färger, siffror, former och bokstäver. IPaden fungerar även som ett multifunktionellt verktyg med möjlighet till att fotografera, filma och spela in ljud. Detta i kombination med redigeringsappar för musik och film gör att det går att åstadkomma filmer och musikvideo.
Tack vare att pedagogerna har en iPod istället för digitala kameror, kan de lättare dokumentera sin
verksamhet och administrera dem.

Unikum
Från och med hösten 2014 använder Förskolan Pärlan sig av Unikum. Det är ett dokumentationsverktyg mellan det enskilda barnet och dess vårdnadshavare och personal. Unikum är en hemsida, www.unikum.net men finns också som app för smartphones, där föräldrar och personal loggar in genom ett privat lösen.

I Unikum finns smidigt och säkert stöd för dialog mellan hem och förskola. Varje grupp har en egen blogg som används för veckobrev, information och gruppdokumentation. Dessutom har varje barn en egen lärlogg för dokumentation och reflektion kring barnets utveckling och lärande. Allt samlat och lätt tillgängligt för alla berörda.