Om förskolan

Om Förskolan Pärlan

Det finns många olika sätt att lära sig saker på. Förskolan Pärlan ser och tar tillvara varje barns unika behov i lärandet.

Förskolan Pärlan vill skapa de allra bästa förutsättningar för omsorg och lärande och ge barnen möjlighet att utvecklas och lära i en trygg och kreativ miljö. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnens motivation och intressen är utgångspunkten för utveckling och lärande.

Pärlan vill göra leken och lärandet lustfyllt genom att barnen får prova på olika tekniker och använda hela sin kropp i lärandet. Med en syn byggd på kristna värderingar och ett lärande genom Multipla intelligenser vill vi vara en förskola för hela människan nu och i framtiden

På vår förskola vill vi erbjuda en miljö som kännetecknas av TRYGGHET, ANSVAR och KREATIVITET, målet är att varje barn ska känna sig värdefull och som en viktig del av gruppen, samhället och hela skapelsen.

Under tiden på förskolan Pärlan vill vi ge alla barn en rolig, trygg och lärorik vistelse i enlighet med Lpfö 18. Vi vill att alla barn ska få möjlighet att utveckla:

  • Positiv självbild
  • God social förmåga
  • Kreativitet
  • Vilja och lust till fortsatt lärande
  • Förmågor att bearbeta och använda sina kunskaper
  • Delaktighet i ansvaret för sig själv och sin omvärld
  • Redskap att bearbeta existentiella frågor

Förskolan Pärlan välkomnar alla barn oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund och vi anser att mångfalden berikar den social samvaro. Förskolan Pärlan har drygt 60 barn och ligger i området Brickebacken i Örebro.

FÖRSKOLAN PÄRLAN FÖR HELA MÄNNISKAN nu och i framtiden