Kalender

Läsårsplanering / lovdagar

Vårterminen 2022

Allmän förskola vecka 2-24 utom v. 8 och v. 15
Torsdag10 janFortbildningsdag, förskolan stängd
Måndag24 janAPT, förskolan stänger kl 16.00
Tisdag15 febAPT, förskolan stänger kl 16.00
Onsdag23 marsAPT, förskolan stänger kl 16.00
Onsdag6 aprFöräldraråd kl 18.30 – 20.00
Tisdag19 aprFortbildningsdag, förskolan stängd.
Torsdag28 aprAPT, förskolan stänger kl 16.00
Måndag16 majAPT, förskolan stänger kl 16.00
  Förskolan stängd alla röda dagar.

Höstterminen 2022

Allmän förskola vecka 33-51 utom v. 44
Mån – tis15-16 augFortbildningsdag, förskolan Stängd.
Måndag19 septAPT, förskolan stänger kl 16.00
Tisdag18 oktAPT, förskolan stänger kl 16.00
Måndag31 oktFortbildningsdag, förskolan stängd.
Onsdag16 novAPT, förskolan stänger kl 16.00
Torsdag8 decAPT, förskolan stänger kl 16.00
  Förskolan stängd alla röda dagar.