Kalender

Läsårsplanering / lovdagar

Höstterminen 2017

Allmän förskola vecka 33-50 utom v. 44
Fredag 11 aug Fortbildningsdag, förskolan stängd
Onsdag 18 okt Föräldramöte kl. 18:00-20-00
Måndag 30 oktober Fortbildningsdag, förskolan stängd
Personalkonferens En gång i månaden stänger förskolan kl. 16. under hösten är det: 4 september, 3 oktober, 8 november, 7 december
Förskolan är stängd alla röda dagar.

Vårterminen 2018

Allmän förskola vecka 2-24 utom v. 8, 13
Måndag 8 jan Fortbildningsdag, förskolan stängd
Personalkonferens 21 mars Förskolan stänger kl 16.
Tisdag 3 apr Fortbildningsdag, förskolan stängd
Personalkonferens 19 apr Förskolan stänger kl 16.
Förskolan är stängd alla röda dagar.
Under veckorna 28-31 är förskolan stängd.