Entreprenörskap

Vi vill genom entreprenöriellt arbete öka kunskapen om hur vi tillsammans kan arbeta för att idéer och drömmar kan bli verklighet. Entreprenörskap i skolan handlar om att stärka barns och ungdomars tro på sin förmåga att skapa något själva. Vi vill genom detta arbete utmana eleverna att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som bidrar till ett rikare liv i vårt samhälle och vår värld.

Mål med det entreprenöriella arbetet är:

  • ta tillvara elevernas kreativitet och nyfikenhet
  • uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och ökat ansvar för sitt arbete
  • öka elevernas inflytande över sin utbildning och sin utveckling
  • ge eleverna tilltro till sin egen förmåga och möjligheten att kunna förverkliga sina idéer genom att arbeta med riktiga projekt där skolan samverkar med världen utanför.

Projekt Colombia
Ett exempel på entreprenöriellt arbete är projekt Colombia.

Viktoriaskolan har sedan starten 2001 bedrivit samarbete med Ankarstiftelsen. Ankarstiftelsen är en organisation som bygger på frivilliga insatser och bedriver hjälparbeten i Sydamerika, däribland Colombia. Vårt samarbete har bland annat inneburit att de har förmedlat fadderbarnskontakter till våra klasser. Vi har tillsammans med föräldrar, elever och personal samlat in pengar till en brunn och nu har vi även samlat in pengar som finansierat en skola i Colombia, Viktoriaskolan i Amazonas. Detta har skett genom att eleverna gett välgörenhetskonserter, gått luciatåg, skapat kalendrar där alla intäkter gått till Skolan i Colombia.

Ett annat exempel på entreprenöriellt arbete är Företagare för en dag.

Klass 8 och 9 på Viktoriaskolan besöker Ung Företagar-mässa som arrangeras av gymnasieskolorna i Örebro. Där finner de inspiration och idéer till sin egen planering av Företagare för en dag. Exempel på företagsidéer från tidigare projekt är försäljning av hembakat fika, datorspel, biltvätt och städning. Meningen är att de ska se hela processen, problem och möjligheter som finns från idé till produkt. Elevernas tränas i problemlösning, samarbete och utvecklar sin kreativitet genom testa sina innovativa förslag.