Utenätverk för fritids

Idag har våra fritidspedagoger haft besök på “vår” uteplats i skogen, för fritids. Det var utenätverk för fritids, med Malin från Örebro Naturskola, http://orebro.se/naturskolan. Personal från vårt fritids fick vara inspiration till besökande verksamheters personal. Alla fick också möjlighet att träna på knopar och konstruerar lägerbyggen i miniatyr. En lyckad träff, och vi ser fram emot nästa tillfälle.

brasa

bygge 2

Invigning av Örebro läser Katitzi

I lördags var det var en fantastiskt fin invigning på Stadsbiblioteket av Örebro läser Katitzi. Från Viktoriaskolan var vår speciallärare och förstelärare Ulrika på plats med elva elever från 3:an och några elever från andra klasser också. Treorna gjorde succé med sina frågor som de förberett dagen innan. De fick beröm av publiken.

Så här skriver Marianne Redman som är bibliotekarie på Örebro stadsbibliotek:
“Tack för att ni kom i lördags! Jättebra frågor och väldigt rara elever!
Vi är så glada över att invigningen blev så lyckad.”

Flera klasser är nu igång och läser Katitzi som del i Örebro läser Katitzi. Tanken med “Örebro läser Katitzi” är att öka intresset för läsning bland örebroare. Med hjälp av skönlitteratur, berättande och föreläsningar vill vi under projekttiden också sätta ljuset på romers situation idag.

I den bifogade foldern kan du läsa mer om Örebro läser Katitzi och om olika programpunkter som erbjuds. Klicka på länken nedan och läs mer:
Katitzi 2016

unnamed-1

Uppföljning av högstadiets nya möblering av klassrummen

Inför ht-15 var det i budgeten avsatt pengar för inköp av ståbord till vårt högstadium. Under året innan hade eleverna genom elevskyddsombud och elevråd kommit fram med tankar om hur arbetsmiljön behövde förbättras utifrån arbetssätt och användande av digitala verktyg. Vid slutet av vt-15 presenterade förstelärare och ma-lärare Gunilla tankar kring möblering av klassrummen, utifrån forskning. Med hjälp av de avsatta medlen och även med tankarna från eleverna arbetade Gunilla fram ett förslag. Gunilla hjälpte sedan laget att bli klara med den nya möbleringen inför ht-15. I december gjorde Gunilla en uppföljning kring hur arbetet med nya möbleringen fungerat de första månaderna. Detta har hon skrivit om på sin bloggsida. Läs inlägget på hennes bloggsida HÄR. Där finns också foton från klassrummen.

Studiebesöksdag 15/10

Torsdag den 15/10 är det dags igen för studiebesöksdag hos oss på Viktoriaskolan, #helamänniskan2015. Du ges under eftermiddagen den dagen möjlighet att besök lektioner och att ta del av seminarier.
Vi hälsar pedagoger, lärare, rektorer, övrig skolpersonal välkomna!
Läs mer på http://studiebesok.weebly.com/helamaumlnniskan2015.html

Det går också bra att boka besök hos oss på andra datum: http://studiebesok.weebly.com

Välkommen!

 

 

Kultur viktigt för lärande

I höstas vid föräldramötena visades filmen Hjärnkoll. I länken nedan kan ni se den. Filmen handlar om kultur för lärande. I filmen berättar Gunnar Bjursell (professor emeritus i molekylär bilogi, Karolinska Institutet) om hjärnans behov och varför kulturen har en given plats i lärandet. Dynamik och kreativitet är nödvändiga förutsättningar. En motiverad hjärna driver oss fram. Några av våra pedagoger finns med på filmen.

Filmen är framtagen av Region Örebro län som ett led i arbetet med att stärka kulturens roll i förskola och skola.

“Kulturen har väldigt tydliga effekter på inlärningsförmågan … Effekterna sitter kvar hela livet.”

http://www.regionorebrolan.se/sv/regional-utveckling/kultur/kultur-i-skolan/hjarnvilja—film-om-kultur-for-larande/

Hos oss på Viktoriaskolan har vi kultur som profil. Eleverna har utöver den vanliga timplanen för de praktisk-estetiska ämnena också 80 minuter kultur i veckan. I profilen ingår bild, dans, drama och musik. Eleverna i F-6 möter alla dessa ämnen varje läsår. Eleverna i skolår 7-9 väljer att fördjupa sig i ett av ämnena per läsår. Även i övriga ämnen vill vi använda estetiska lärprocesser – kulturen och olika språk/vägar till upplevelser, lärande och förståelse.

Vi använder oss också av det kulturutbud som erbjuds i kommunen, vår region. Just nu jobbas det i Region Örebro Län fram en ny kulturplan för kommande fyra år. Läs om den i denna länk http://www.regionorebrolan.se/sv/regional-utveckling/kultur/regional-kulturplan/ . Remissperiod  17 april till 10 juni.