Kultur viktigt för lärande

I höstas vid föräldramötena visades filmen Hjärnkoll. I länken nedan kan ni se den. Filmen handlar om kultur för lärande. I filmen berättar Gunnar Bjursell (professor emeritus i molekylär bilogi, Karolinska Institutet) om hjärnans behov och varför kulturen har en given plats i lärandet. Dynamik och kreativitet är nödvändiga förutsättningar. En motiverad hjärna driver oss fram. Några av våra pedagoger finns med på filmen.

Filmen är framtagen av Region Örebro län som ett led i arbetet med att stärka kulturens roll i förskola och skola.

“Kulturen har väldigt tydliga effekter på inlärningsförmågan … Effekterna sitter kvar hela livet.”

http://www.regionorebrolan.se/sv/regional-utveckling/kultur/kultur-i-skolan/hjarnvilja—film-om-kultur-for-larande/

Hos oss på Viktoriaskolan har vi kultur som profil. Eleverna har utöver den vanliga timplanen för de praktisk-estetiska ämnena också 80 minuter kultur i veckan. I profilen ingår bild, dans, drama och musik. Eleverna i F-6 möter alla dessa ämnen varje läsår. Eleverna i skolår 7-9 väljer att fördjupa sig i ett av ämnena per läsår. Även i övriga ämnen vill vi använda estetiska lärprocesser – kulturen och olika språk/vägar till upplevelser, lärande och förståelse.

Vi använder oss också av det kulturutbud som erbjuds i kommunen, vår region. Just nu jobbas det i Region Örebro Län fram en ny kulturplan för kommande fyra år. Läs om den i denna länk http://www.regionorebrolan.se/sv/regional-utveckling/kultur/regional-kulturplan/ . Remissperiod  17 april till 10 juni.

 

Kommentarer inaktiverade.