Elevhälsoteamet

Elevhälsoteam

På Viktoriaskolan har vi ett elevhälsoteam bestående av specialpedagogerna Maria Frosthagen och Maria Jängnemyr, speciallärare Ulrika Hofgren, skolsköterska Lena Fridlund, kurator Johanna Sporrenstrand och rektor Anette Frank. Arbetslagen deltar i elevhälsoarbetet där vi stämmer av och följer upp vårt arbete varje vecka eller oftare vid behov.

Maria Frosthagen,Specialpedagog
Maria arbetar med att säkerställa att alla elever får det stöd de har rätt till. Maria har särskilt fokus på klasserna 5-9. Maria arbetar också med att stödja och handleda pedagoger i arbetet med att ge varje elev de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Maria är på plats hos oss på Viktoriaskolan tre dagar i veckan.

019-305056
maria.frosthagen@viktoriaskolan.se

Maria Jängnemyr,Specialpedagog
Maria arbetar med att säkerställa att alla elever får det stöd de har rätt till. Maria har särskilt fokus på klasserna F-4. Maria arbetar också med att stödja och handleda pedagoger i arbetet med att ge varje elev de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Maria är på plats hos oss på Viktoriaskolan alla dagar i veckan.

019-305056
maria.jangnemyr@viktoriaskolan.se

Ulrika Hofgren,Speciallärare
Ulrika arbetar praktiskt i mindre grupper eller enskilt med att ge extra stöd och hjälp till elever.
Ulrika är på plats hos oss på Viktoriaskolan alla dagar i veckan.

019-305053
ulrika.hofgren@viktoriaskolan.se

Johanna Sporrenstrand,Kurator
Johanna arbetar med handledning i elevhälsofrågor och har också samtalsstöd med föräldrar och elever. Johanna är hos oss på Viktoriaskolan fyra dagar i veckan, vanligen mån-tis och tors-fre.

019-305065
johanna.sporrenstrand@viktoriaskolan.se

Lena Fridlund,Skolsköterska
Lena arbetar med förebyggande elevhälsoarbete med allt från vaccinationer, hälsosamtal och hälsokontroller. Lena handleder och stöder också oss i vårt elevhälsoarbete kring medicinska frågor. Hon är på plats hos oss tre dagar i veckan, tisdag-torsdag.

019-305055
lena.fridlund@viktoriaskolan.se

Anette Frank,Rektor
Rektor leder elevhälsans arbete och ansvarar för
att undervisningen och elevhälsans verksamhet
utformas så att elever får det särskilda stöd och den
hjälp de behöver.

019-305060
anette.frank@viktoriaskolan.se

Skolläkare och Skolpsykolog
Till vårt elevhälsoteam är skolläkare, Peter Ledstam, och skolpsykolog Britt Helleryd kopplade.