Kalender

Läsårsplanering / lovdagar

Vårterminen 2022

Fredag7 janFortbildnings- och planeringsdag. Fritidshem öppet.
Måndag10 janFortbildningsdag för all personal. Stängdag för fritidshem och förskolan
Tisdag11 janVårterminen startar enligt ord. schema
Tisdag18 janÖppet hus för blivande högstadieelever kl. 9.30-11.30
Onsdag19 janÖppet hus för blivande mellanstadieelever kl. 9.30-11.30
Måndag-Tisdag24-25 janUtvecklingssamtalsdagar (År F-6: lovdag och skoldag, År 7-9: lovdag och självstudiedag).
Tisdag8 febSkolkväll 1-3 kl. 17.00-18.30
Torsdag17 febKulturredovisning 7-9 kl. 18.00-20.00
V.8 Sportlov, fritidshemmet öppet
Onsdag2 marsFöräldramöte F-3 kl. 18.00-19.30
Tisdag8 marsFöräldramöte 4-6 kl. 18.00-19.30
Tisdag15 marsFöräldramöte 7-9 kl. 18.00-20.00
Onsdag6 aprilFöräldraråd kl. 18.30-20.00
V.15 Påsklov, fritidshemmet öppet
Tisdag19 aprFortbildningsdag för all personal. Stängdag för fritids och förskola.
Torsdag12 majKulturredovisning 4-6 kl. 16.30 – 19.00
Tisdag17 majKulturredovisning F-1 kl. 16.30 -17.15
Tisdag24 majKulturredovisning 2-3 kl. 16.30 – 17.15
Onsdag25 majFortbildningsdag, fritids öppet.
Fredag27 majLovdag i skolan, fritids öppet.
Onsdag15 juniVårterminen avslutas för eleverna.
Onsdag15 juniSommaravslutning F-3 kl. 15.00-15.45.
Onsdag15 juniSommaravslutning 4-9 kl. 16.30-17.30.
Torsdag16 juniUtvärderings- och planeringsdag. Fritids öppet med hjälp av vikarier.

Höstterminen 2022

Måndag1 augFritids öppnar efter sommarstängning
Måndag-Tisdag15-16 augUpptaktsdag för all personal, fritids och förskola stängt
Torsdag18 augHöstterminsstart för elever kl 9.00
Måndag-Tisdag5-6 sepUtvecklingssamtalsdagar (År 7-9: självstudiedag och lovdag).
Torsdag29 sepFortbildningsdag, fritids stängt
V.44Höstlov för eleverna, fritids öppet
Tisdag29 novFortbildningsdag för lärare, fritids öppet
Onsdag21 decHöstterminen avslutas för eleverna