Nationella prov

Information årskurs 3

Information årskurs 6

Elev- och föräldrainformation årskurs 9

Nationella prov 2018-2019

Måndag-fredag 5 nov-14 dec Period för muntliga delarna av nationella proven i årskurs 6 och årskurs 9.
Tisdag 5 feb Sv 6:an
Torsdag 7 feb Sv 6:an
Måndag-fredag 11 mars – 17 maj Period för nationella proven i årskurs 3. Ma och Sv.
Mån-Fre Fr v. 11 NO 9:an
Tisdag 12 mars Sv 9:an
Torsdag 14 apr Sv 9:an
Onsdag 3 apr NO 9:an
Måndag 8 apr Eng 6:an
Onsdag 10 apr Eng 6:an
Tisdag 9 apr Eng 9:an
Torsdag 11 apr Eng 9:an
Måndag 6 maj Ma 6:an
Tisdag 7 maj SO 9:an
Onsdag 8 maj Ma 6:an
Torsdag 9 maj SO 9:an
Onsdag 15 maj Ma 9:an
Fredag 17 maj Ma 9:an

Vid nationella provdagar (6:an och 9:an) eller provperiod (3:an, 6:an och 9:an) beviljas
inte ledighet.