Nationella prov

Information årskurs 3

Information årskurs 6

Elev- och föräldrainformation årskurs 9

Nationella prov 2017-2018

Måndag-fredag 6 nov-15 dec Period för muntliga delarna av nationella proven i årskurs 6 och årskurs 9.
Tisdag 6 feb Sv 6:an
Torsdag 8 feb Sv 6:an
Måndag-fredag 12 mars – 18 maj Period för nationella proven i årskurs 3. Ma och Sv.
Tisdag 13 mars Sv 9:an
Torsdag 15 mars Sv 9:an
Tisdag 10 apr Ma 6:an
Onsdag 11 apr NO 9:an
Torsdag 12 apr Ma 6:an
Onsdag 18 apr SO 9:an
Fredag 20 apr SO 9:an
Tisdag 24 apr Eng 9:an
Torsdag 26 apr Eng 9:an
Onsdag 2 maj Eng 6:an
Fredag 4 maj Eng 6:an
Måndag 7 maj Ma 9:an
Onsdag 9 maj Ma 9:an