Nationella prov

Information till elev och vårdnadshavare om nationella prov

Nationella prov 2020/2021

Måndag-fredag 2 nov-11 dec Period för muntliga delarna av nationella proven i årskurs 6 och årskurs 9.
Tisdag 9 feb Sv 6:an
Torsdag 11 feb Sv 6:an
Måndag-fredag 15 mars – 21 maj Period för nationella proven i årskurs 3. Ma och Sv.
Mån-fre Från v. 9 NO 9:an
Tisdag 16 mars kl. 9.00 Sv 9:an
Torsdag 18 mars kl. 9.00 Sv 9:an
Tisdag 23 mars Eng 6:an
Onsdag 24 mars kl. 9.00 NO 9:an
Torsdag 25 mars Eng 6:an
Tisdag 13 apr kl. 9.00 Eng 9:an
Torsdag 15 apr kl. 9.00 Eng 9:an
Måndag 26 apr Ma 6:an
Tisdag 27 maj kl. 9.00 SO 9:an
Onsdag 28 apr Ma 6:an
Torsdag 29 maj kl. 9.00 SO 9:an
Onsdag 5 maj kl. 9.00 Ma 9:an
Fredag 7 maj kl. 9.00 Ma 9:an

Vid nationella provdagar (6:an och 9:an) eller provperiod (3:an, 6:an och 9:an) beviljas
inte ledighet.