Öppet Hus för blivande högstadieelever tisdag 19 januari 2021

Tisdag den 19 januari är det dags för vårens öppet hus på vårt högstadium.

Vi hälsar elever som idag går i skolår 6 välkomna att göra ett digitalt besök på vårt högstadiet kl. 9.30-11.30.

Både elever som går på vårt mellanstadium och på andra skolor är välkomna. För elever som går på andra skolor behöver anmälan att delta i vårt öppna hus göras via telefon 019-305060 eller mail till anette.frank@viktoriaskolan.se.

Öppet Hus – för blivande mellanstadieelever tisdag 12 januari 2021

Tisdag den 12 januari är det dags för vårens öppet hus på vårt mellanstadium.

Vi hälsar elever som idag går i skolår 3 välkomna att göra ett digitalt besök på vårt mellanstadiet kl. 9.30-11.30.

Både elever som går på vårt lågstadium och på andra skolor är välkomna. Vårdnadshavare får följa med vid behov/önskemål (med reservation för ev förändring av detta pga covid-19). För elever som går på andra skolor behöver anmälan att delta i vårt öppna hus göras via telefon 019-305060 eller mail till anette.frank@viktoriaskolan.se.