Film i lärandesyfte

Skolverket producerar kurser för skolor att lära kring. En kurs handlar om digitalisering. Där finns nu en film kring hur vi på Viktoriaskolan använder film i lärandesyfte för äldre elever. Vi är glada och stolta att vi får dela med oss av vårt arbete. Se filmen här: