Uppföljning av högstadiets nya möblering av klassrummen

Inför ht-15 var det i budgeten avsatt pengar för inköp av ståbord till vårt högstadium. Under året innan hade eleverna genom elevskyddsombud och elevråd kommit fram med tankar om hur arbetsmiljön behövde förbättras utifrån arbetssätt och användande av digitala verktyg. Vid slutet av vt-15 presenterade förstelärare och ma-lärare Gunilla tankar kring möblering av klassrummen, utifrån forskning. Med hjälp av de avsatta medlen och även med tankarna från eleverna arbetade Gunilla fram ett förslag. Gunilla hjälpte sedan laget att bli klara med den nya möbleringen inför ht-15. I december gjorde Gunilla en uppföljning kring hur arbetet med nya möbleringen fungerat de första månaderna. Detta har hon skrivit om på sin bloggsida. Läs inlägget på hennes bloggsida HÄR. Där finns också foton från klassrummen.