Studiebesöksdag 15/10

Torsdag den 15/10 är det dags igen för studiebesöksdag hos oss på Viktoriaskolan, #helamänniskan2015. Du ges under eftermiddagen den dagen möjlighet att besök lektioner och att ta del av seminarier.
Vi hälsar pedagoger, lärare, rektorer, övrig skolpersonal välkomna!
Läs mer på http://studiebesok.weebly.com/helamaumlnniskan2015.html

Det går också bra att boka besök hos oss på andra datum: http://studiebesok.weebly.com

Välkommen!

 

 

Kultur viktigt för lärande

I höstas vid föräldramötena visades filmen Hjärnkoll. I länken nedan kan ni se den. Filmen handlar om kultur för lärande. I filmen berättar Gunnar Bjursell (professor emeritus i molekylär bilogi, Karolinska Institutet) om hjärnans behov och varför kulturen har en given plats i lärandet. Dynamik och kreativitet är nödvändiga förutsättningar. En motiverad hjärna driver oss fram. Några av våra pedagoger finns med på filmen.

Filmen är framtagen av Region Örebro län som ett led i arbetet med att stärka kulturens roll i förskola och skola.

”Kulturen har väldigt tydliga effekter på inlärningsförmågan … Effekterna sitter kvar hela livet.”

http://www.regionorebrolan.se/sv/regional-utveckling/kultur/kultur-i-skolan/hjarnvilja—film-om-kultur-for-larande/

Hos oss på Viktoriaskolan har vi kultur som profil. Eleverna har utöver den vanliga timplanen för de praktisk-estetiska ämnena också 80 minuter kultur i veckan. I profilen ingår bild, dans, drama och musik. Eleverna i F-6 möter alla dessa ämnen varje läsår. Eleverna i skolår 7-9 väljer att fördjupa sig i ett av ämnena per läsår. Även i övriga ämnen vill vi använda estetiska lärprocesser – kulturen och olika språk/vägar till upplevelser, lärande och förståelse.

Vi använder oss också av det kulturutbud som erbjuds i kommunen, vår region. Just nu jobbas det i Region Örebro Län fram en ny kulturplan för kommande fyra år. Läs om den i denna länk http://www.regionorebrolan.se/sv/regional-utveckling/kultur/regional-kulturplan/ . Remissperiod  17 april till 10 juni.

 

Arbeta hos oss till hösten

 

Viktoriaskolan
för hela människan nu och i framtiden
www.viktoriaskolan.se

Vi söker nya medarbetare till läsår 2015/2016:

Förskollärare/lärare för yngre åldrar
Lärare i Eng klasserna 6-9.
Lärare i Ty klasserna 6-9.
(kan kombineras – eng/ty samt även sv)

 

Sv och dans är ämnen som också är intressanta för oss och meriterande.


Läs mer på
https://viktoriaskolan.se/kontakt/arbeta-hos-oss/ 

För mer info om tjänsterna maila anette.frank@viktoriaskolan.se .