Tankar från Belgiska rektorer

Den 9-10/10 hade Örebro besök av 22 belgiska rektorer. De fick välja att besöka två skolor i ett val mellan fyra skolor. Vår skola, FyrenEkalmen, Sveaskolan och Sörbyängen/Kryddgårdsskolan tog emot besök. Hälften av rektorerna kom på besök till oss. Målet för deras besök var att se hur den svenska skolan fungerar och ta med sig tankar och lärdomar till sina verksamheter.

Här är lite samlade tankar (observationer) rektorerna hade efter sina besök på de olika skolorna:
Kring ”form” – många vuxna i klasserna; stora och inbjudande skolgårdar; många datorer/iPads; lite av elevers arbeten på väggarna; skollunch; arbetstidsavtal (35+10).
Kring ”innehåll” – bygger på elevernas talanger, kunskaper de har; inkluderande; lärare visar stor respekt för eleverna; mål för varje lektion, förmågor som tränas denna lektion; stor frihet, men en del elever sitter overksamma; elevernas lärande stimuleras på många olika sätt som utvecklar deras välmående.

Spännande att se på det vi gör, i svensk skola, med någon annans ögon.

Vad som var särskilt bra med #helamänniskan2014

Torsdag den 16/10 hade vi studiebesöksdag hos oss på Viktoriaskolan, #helamänniskan2014. Det hela startade med en introduktion om skolan och skolans arbete med IT-verktyg. Därefter fick besökarna göra klassrumsbesök till fyra olika klassrum per grupp. Dagen avslutades med möjlighet att delta i två seminariepass. På frågan i utvärderingen till deltagarna om vad som var särskilt bra med dagen kom bl.a. följande kommentarer:

  • ”God organisation, trevliga lärare och elever, intressanta arbetssätt!”
  • ”Känslan av tydlighet och struktur var överväldigande!!!”
  • ”Att få höra och se hur ni jobbar i klassrummen. En riktigt bra läromiljö.”
  • ”7ornas guidning! De gjorde ett väldigt bra jobb och deras ”mellanprat” var en riktig höjdpunkt som gav sammanhang och liv till det andra.”
  • ”Tack för ert bemötande! Väldigt roligt att se att en sån härlig skola finns!!! lycka för era barn och den skillnad ni gör i arbete och bön för området.”
  • ”Elevmöten, flippat klassrum. ”
  • ”klassrumsbesöken, nätverkande”
  • ”Bemötandet av elever och lärare!”
  • ”Roligt att vara med på en idrottslektion och se hur eleverna använde it där.”
  • ”Alla tips och tydlig struktur.”

Det går bra att boka besök hos oss – läs mer på http://studiebesok.weebly.com

 

Rastdans

Vår fritidspedagog Maria delade med sig av arbetet med rastdans. Hon höll i seminarie på lärardag för fritidshem här i Örebro, i måndags . Både bakgrund och grundtankar och öva på några danser att ta med till sin skola.

 

1377128_928611820493652_7954454486207453953_n-110710803_928611843826983_9181258897051062028_n