Vill du börja på Viktoriaskolan till hösten?

  • Viktoriaskolan är en skola för hela människan – nu och i framtiden.
  • Skolan vilar på en kristen grund.
  • Vi använder oss av teorin om multipla intelligenser och estetiska lärprocesser; dvs. eleverna får lära med olika vägar och verktyg.
  • Viktoriaskolan har en kulturprofil med ämnena bild, dans, drama och musik.
  • Vi satsar på omdefinierat lärande, dvs. att använda teknik som finns idag till att lära på sätt som inte var möjliga tidigare. Eleverna i skolår 7-9 har tillgång till egen bärbar dator i skola och på fritid (de yngre eleverna ha lärplattor, två elever per lärplatta).
  • Vi arbetar i ämnesövergripande teman för att få helhet i vårt lärande.

Inför höstterminen finns det platser kvar i skolår 4 och 7.
Välkommen in med din ansökan.

Läs mer på www.viktoriaskolan.se