Örebros högsta meritvärde!

Viktoriaskolan toppar åter igen listan bland Örebros skolor, som den skola som har högst meritvärde 2013!! Det är vi väldigt stolta över!

Med meritvärde menas ett värde som man får fram om man delar summan av elevernas (åk 9) slutbetyg, med antal elever som fått betyg i minst ett ämne.

Här är länken:

http://www.orebro.se/download/18.40cd39de13f46d00379800015191/Betygsstatistik+2013+-+slutbetyg+årskurs+9.pdf