Styrdokument

Förskolan Pärlan

-för hela människan nu och i framtiden
trygga barn som tar ansvar och är kreativa